Företaget

Göinge Bygg & Fastighets AB är ett flexibelt byggentreprenadföretag som har resurser för stora såväl som små entreprenader.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Hässleholms kommun och därtill angränsande kommuner. En stark kundfokusering anser vi vara mycket viktig, vilket tillsammans med en platt organisation gör beslutsvägarna korta och effektiva. Kvalitetstänkandet är mycket stort och grundstenen i detta är välutbildad personal kombinerat med en gedigen hantverksskicklighet och stort engagemang. De anställda är dessutom utbildade i byggmästarkvalité, som bygger på ramarna inom ISO 9000. Göinge Bygg omsätter idag ca 70 miljoner SEK och antalet anställda är ca 30 personer. Förutom traditionell byggverksamhet äger och förvaltar företaget även ett antal Fastigheter i Hässleholms kommun.

 

Historik

Göinge Bygg & Fastighets AB har sitt ursprung i Byggnadsfirman Ingvar Svensson i Bjärnum, som startades 1975.

Ingvar Svensson började att arbeta som snickare år 1940 och senare som platschef och konstruktör på Byggföretaget Johansson & Pettersson fram till 1974 då företaget lades ner. Full av entusiasm och med gedigen erfarenhet, startade han då en egen byggfirma, Byggnadsfirman Ingvar Svensson. 1990 blev en milstolpe för företaget då en av sönerna, Bo Svensson, övertog firman. Företaget ombildades till ett aktiebolag och ett nytt namn antogs, Göinge Bygg & Fastighets AB.

Då aktiebolaget bildades omsattes 3,5 miljoner SEK och antalet anställda var sex personer. Fram till idag har antalet anställda och omsättningen sakta men säkert ökat år från år. 2011 förvärvades Jaenssons bygg & golv och stärkte därmed företaget ytterligare på byggserviceprojekt. Idag har omsättningen ökat till ca 70 miljoner SEK och antalet anställda är ca 30 personer. Kärnverksamheten är byggentreprenader och byggservice men företagets verksamhet har under årens lopp även utökats med att även innefatta fastighetsförvaltning.Ingvar SvenssonBo Svensson

 

Miljö & Kvalitet

Kvalitet

Göinge Bygg & Fastighets AB har sitt ursprung i Byggnadsfirman Ingvar Svensson i Bjärnum, som startades 1975. Ingvar Svensson började att arbeta som snickare år 1940 och senare som platschef och konstruktör på Byggföretaget Johansson & Pettersson fram till 1974 då företaget lades ner. Full av entusiasm och med gedigen erfarenhet, startade han då en egen byggfirma, Byggnadsfirman Ingvar Svensson. 1990 blev en milstolpe för företaget då en av sönerna, Bo Svensson, övertog firman. Företaget ombildades till ett aktiebolag och ett nytt namn antogs, Göinge Bygg & Fastighets AB.

Miljö

Då aktiebolaget bildades omsattes 3,5 miljoner SEK och antalet anställda var sex personer. Fram till idag har antalet anställda och omsättningen sakta men säkert ökat år från år. 2011 förvärvades Jaenssons bygg & golv och stärkte därmed företaget ytterligare på byggserviceprojekt. Idag har omsättningen ökat till ca 70 miljoner SEK och antalet anställda är ca 30 personer. Kärnverksamheten är byggentreprenader och byggservice men företagets verksamhet har under årens lopp även utökats med att även innefatta fastighetsförvaltning.


Miljöstation med eller utan tak byggd i
motståndskraftigt lärkträd.


Miljöstationerna är gjorda för att enkelt kunna
placeras ut med vanliga containerbilar.